WPSensors
WPSensors
WPSensors
WPSensors
WPSensors

WPSensors

Biuro Inżynierskie WPsensors
ul. Lisowskiego 5 
65-072 Zielona Góra
tel. 693 52 62 95

Produkty

Automatyczne reduktory zużycia energii ARZE

Typoszereg produktów ARZE

     Jeden obwód zasilania opraw oświetleniowych

          ARZE1.T-10   ARZE1.A-10
          ARZE1.T-16   ARZE1.A-16

     Dwa obwody zasilania opraw oświetleniowych

          ARZE2.T-10   ARZE2.A-10
          ARZE2.T-16   ARZE2.A-16

     Trzy obwody zasilania opraw oświetleniowych

          ARZE3.T-10   ARZE3.A-10
          ARZE3.T-16   ARZE3.A-16

Wymiary gabarytowe ARZE

          ARZE1
          ARZE2
          ARZE3

Audyt oświetlenia drogowego Miast i Gmin

          AUDYT

Oszczędności zużycia energii elektrycznej w oświetleniu

          PREZENTACJA

Ceny wyrobów i usług WPsensors

         Cennik ARZE

Wzorzec jednorodnego pola magnetycznego CH-100

Kompaktowy zestaw pomocy dydaktycznych AMPER

Nasza oferta

© 2022 WPsensors | Brodex