WPSensors
WPSensors
WPSensors
WPSensors
WPSensors

WPSensors

Biuro Inżynierskie WPsensors
ul. Lisowskiego 5 
65-072 Zielona Góra
tel. 693 52 62 95

O firmie

Biuro Inżynierskie WPsensors prowadzi działalność badawczo-rozwojową w zakresie projektowania oraz wytwarzania asortymentu innowacyjnych czujników przeznaczonych do stosowania w przyrządach pomiarowych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, przemysłowej i laboratoryjnej aparaturze kontrolno-pomiarowej oraz zestawach pomocy dydaktycznych.

W projektowanych czujnikach pomiarowych, zgodnie z przyjętą misją, stosowane są własne innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne z wykorzystaniem zaawansowanych technologii materiałowych tj. stosowania szerokiego asortymentu nowej generacji materiałów nanotechnologicznych, głównie takich jak np. grafen epitaksjalny osadzany na węgliku krzemu (SiC) metodą CVD (Chemical Vapor Deposition), stosowany w czujnikach pola magnetycznego z efektem Halla, stopy amorficzne i nanokrystaliczne na bazie żelaza wykazujące efekt gigantycznej magnetoimpedancji GMI, nanaowarstwy z efektem magnetorezystancyjnym AMR, GMR i TMR, które są obecnie także implementowane w strukturach specjalizowanych układów scalonych ASIC (od ang. application-specific integrated circuit) wraz z obwodami magnetycznymi wykonanymi z nanokrystalicznych materiałów ferromagnetycznych.

Biuro Inżynierskie WPsensors wykonuje także audyty efektywności elektroenergetycznej systemów oświetlenia drogowego oraz projekty modernizacyjne urządzeń elektrycznych i systemów oświetlenia drogowego, mające zapewniać poprawę bilansu energetycznego gmin, powiatów i miast, a także inne usługi aplikacyjne i pomiarowe - projektowanie i wdrażanie systemów pomiarowo-rejestrujących w przemysłowych procesach technologicznych oraz pomiary parametrów bezpieczeństwa i jakości użytkowania energii elektrycznej, wymagane w diagnostyce eksploatacyjnej instalacji i urządzeń elektrycznych obiektów komunalnych oraz przemysłowych.

Nasza oferta

© 2022 WPsensors | Brodex