WPSensors
WPSensors
WPSensors
WPSensors
WPSensors

WPSensors

Biuro Inżynierskie WPsensors
ul. Lisowskiego 5 
65-072 Zielona Góra
tel. 693 52 62 95

Witamy na stronach WPsensors

Misją Biura Inżynierskiego WPsensors jest projektowanie i wytwarzanie innowacyjnych czujników pomiarowych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych.

Biuro Inżynierskie WPsensors wszystkie obszary swojej działalności badawczo-rozwojowej łączy z nauką o pomiarach METROLOGIĄ (metron – miara, logos – słowo, nauka), zajmującą się sposobami dokonywania pomiarów oraz zasadami interpretacji uzyskanych wyników.

Można wyróżnić następujące rodzaje metrologii: ogólną, stosowaną (przemysłową), teoretyczną (naukową) i prawną.

Praktyczne korzystanie z przyrządów pomiarowych wymaga zawsze stosowania, jako pierwszych elementów w łańcuchu pomiarowym czujników (sensors), których rozwiązania konstrukcyjne powinny uwzględniać warunki techniczne dla pełnego pozyskania wiarygodnej informacji o wielkości mierzonej z obiektu pomiaru.

Biuro Inżynierskie WPsensors realizuje swoją misję, projektowania i wytwarzania innowacyjnych czujników pomiarowych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych korzystając z wielu zaawansowanych materiałów nanotechnologicznych, do których można zaliczyć grafen epitaksjalny osadzany na węgliku krzemu (SiC) metodą CVD (Chemical Vapor Deposition), stosowany w czujnikach pola magnetycznego z efektem Halla, stopy amorficzne i nanokrystaliczne na bazie żelaza wykazujące efekt gigantycznej magnetoimpedancji GMI, nanaowarstwy z efektem magnetorezystancyjnym AMR, GMR i TMR, które są obecnie także implementowane w strukturach specjalizowanych układów scalonych ASIC (od ang. application-specific integrated circuit) wraz z obwodami magnetycznymi wykonanymi z nanokrystalicznych materiałów ferromagnetycznych.

 

"W fizyce liczy się tylko to, co zostało zmierzone."

Max Planck

Czujnik (sensor) to element przyrządu pomiarowego lub łańcucha pomiarowego, na który oddziaływuje bezpośrednio wielkość mierzona.”

Międzynarodowy Słownik Podstawowych i Ogólnych Terminów Metrologii
Główny Urząd Miar  1996 (według pkt. 4.14)


Mostek magnetorezystancyjny AMR
 


Struktura hallotronu grafenowego
wykonanego na podłożu SiC (ITME)

Hallotrony grafenowe wykonane przez Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie

Hallotrony grafenowe wykonane przez Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie

Hallotrony grafenowe wykonane przez Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie

Nasza oferta

© 2024 WPsensors | Brodex