WPSensors
WPSensors
WPSensors
WPSensors
WPSensors

WPSensors

Biuro Inżynierskie WPsensors
ul. Lisowskiego 5 
65-072 Zielona Góra
tel. 693 52 62 95

Obszary działalności

Projektowanie i wytwarzanie szerokiego asortymentu czujników pomiarowych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych z zastosowaniem najnowszej generacji podzespołów, przeznaczonych do stosowania w przyrządach pomiarowych oraz przemysłowej i laboratoryjnej aparaturze kontrolno-pomiarowej, a także w innych urządzeniach elektrycznych lub zestawach pomocy dydaktycznych.

Projektowanie i kompletacja systemów pomiarowo-rejestrujących nadzoru oraz wizualizacji procesów technologicznych w obiektach przemysłowych.

Wykonywanie pomiarów parametrów bezpieczeństwa oraz jakości użytkowania energii elektrycznej, wymaganych w diagnostyce eksploatacyjnej instalacji i urządzeń elektrycznych obiektów komunalnych oraz przemysłowych.

Wykonywanie audytów efektywności elektroenergetycznej systemów i urządzeń elektrycznych w przemyśle, usługach i jednostkach samorządu terytorialnego np. w systemach oświetlenia drogowego, oraz wskazanie warunków wykonania niezbędnej modernizacji dla osiągnięcia wymiernych efektów ze zmniejszenia zużycia energii elektrycznej.

Projektowanie i wytwarzanie urządzeń elektrycznych grupowego zasilania opraw oświetleniowych w systemach oświetlenia drogowego, spełniających wymagania modernizacji technicznej wymieniane w Ustawie z dnia 5 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. nr 94, poz. 551), jako jedno z przedsięwzięć prowadzących do znaczącego ograniczenia zużycia energii elektrycznej, a tym samym do poprawy efektywności energetycznej w bilansie energetycznym gminy, powiatu i miasta.

Nasza oferta

© 2022 WPsensors | Brodex